What is Moca

W 2004 roku Komisja Europejska opublikowała dyrektywę (2004/37 / WE) w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy. Dyrektywa ta została zaostrzona w 2017 r. (2017/2389), aby doprowadzić do punktu, w którym stosowanie tych środków będzie zabronione.

MOCA (który został oznaczony jako rakotwórczy zgodnie z tymi wytycznymi) jest stosowany głównie jako utwardzacz do prepolimerów poliuretanowych w produkcji odlewanych wyrobów z kauczuku uretanowego, takich jak okładziny rotacji. Większość producentów pracuje z systemem TDI, w którym MOCA wykorzystuje się jako środek utwardzający.

Odkąd rozpoczęliśmy produkcję okłądzin w 1965 roku, zawsze używaliśmy innego systemu zwanego MDI, który NIE UŻYWA MOCA jako środka utwardzjącego.

Dlatego możemy twierdzić, że jesteśmy jedynym producentem okładzin dla rotacji na świecie, który oferuje swoje produkty w 100% wolne od chemicznego substratu MOCA”.

Dlatego jesteśmy w stanie zaoferować optymalną ochronę zdrowia podczas korzystania z CUE Europe’s Timesaver i EZ Lock.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dyrektywą 2004/37 / WE lub dyrektywą 2017/2398 “

For more information check directive 2004/37/EC or directive 2017/2398

×

Hello!

If there is a question, please send us pictures or video’s  to enable us to help you solve it

× Technical Support